De Vlaamse overheid hervormt de eerstelijnszorg. Momenteel zijn er diverse netwerkstructuren actief op de eerste lijn. De zesde staatshervorming creëert het momentum voor de overdracht van de ondersteuning van de gezondheidsberoepen van de eerste lijn en de reorganisatie van de eerstelijnszorg.

Zes werkgroepen bereidden de visie op reorganisatie van de eerstelijnszorg voor. Een van de werkgroepen ging aan de slag rond innovatie en ondernemerschap in de zorg. In hun eindrapport wijzen ze op "de nood aan een dynamisch forum van bestaande zorg- en welzijnsinnovatieprojecten om er van te kunnen leren in het kader van de eerste lijn, om ons te laten inspireren, om mogelijke kruisbestuivingen met andere zorg- en welzijnscontexten te kunnen ontwikkelen, om overlap te vermijden en om de beschikbare middelen optimaal te kunnen gebruiken."

Tijdens de conferentie kwamen we hieraan tegemoet met een innovatiemarkt met innovaties en vernieuwende concepten of producten.

 

 

Bestuursniveau: 
Vlaamse overheid
Status: 
Ondernem&Zorgact
Aangeboden door: 
Z&G
Telefoon: 
02 553 33 68