Organisaties ontberen vaak een extra startimpuls voor de aankoop (en implementatie) van een onlinehulpprogramma of –licentie, voor het inkopen van procesbegeleiding bij het implementeren van onlinehulp of voor ondersteuning om in samenwerking met andere partners een onlinetoepassing te ontwikkelen.

In 2016 lanceerden we een eerste oproep 'Incentives onlinehulp voor welzijn en gezondheid' met als thema kinderen en jongeren. Nu wordt er vanuit Flanders’ Care opnieuw 80.000 euro vrijgemaakt. 

Blended hulp, doordacht combineren van online en face-to-face

Voor 2017 wordt via deze weg een oproep gelanceerd voor incentives voor onlinehulpprojecten gericht op blended hulp. Het combineren van face-to-facecontacten met online communicatie kan het hulp- en zorgproces optimaliseren. Een rappel van gemaakte afspraken, het opvolgen van werkpunten, even checken of alles naar wens verloopt, lotgenotencontact, … Via e-mail, beeldbellen, chat, forum, … kan de face-to-facebegeleiding tussendoor opgevolgd worden. Via een budgettool, een onlinedagboek of een andere ondersteunende tool kan de transfer tussen gesprekskamer en het dagelijks leven versterkt worden. Het is echter een uitdaging om een online tool effectief in te zetten en volwaardig deel uit te laten maken van het hulpverleningstraject.

Deze oproep streeft drie doelstellingen na:

  • Samenwerking tussen organisaties stimuleren bij het uitwerken van een onlinehulpaanbod;
  • Het realiseren van nieuw onlinehulpaanbod bevorderen;
  • Ruimte creëren voor het ontwikkelen van een visie op het onlinehulpaanbod, met aandacht voor het implementatieproces op korte en langere termijn en met oog voor de inbreng van de eindgebruikers.

De incentive bestaat uit twee luiken: een financiële ondersteuning (max. 16.000 euro per project) en een begeleidingsaanbod. Het intersectoraal aanspreekpunt onlinehulp voor welzijns- en gezondheidsorganisaties, Knooppunt-Online, staat in voor de begeleiding van de projecten.

De oproep kadert in de beleidsacties onlinehulp waarmee Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, deze legislatuur onlinehulp een duw in de rug wil geven.

Project indienen:

Alle aanvragen worden ingediend via het aanvraagformulier.

Raadpleeg de documenten:

De uiterste datum van indienen is 10 oktober 2017 om 12 uur 's middags. Enkel Vlaamse welzijns- en zorgorganisaties kunnen een aanvraag indienen. Indienen gebeurt elektronisch via onderstaand formulier.

Bestuursniveau: 
Vlaamse overheid
Aangeboden door: 
Dep WVG

Contact:

Loes
Houthuys
Telefoon: 
02 553 33 68