In 2015 organiseerde Flanders'Care in samenwerking met Agentschap Ondernemen en U-sentric, 8 workshops in heel Vlaanderen, met een mix van ondernemers en zorgactoren om te achterhalen wat voor hen samenwerking inhoudt en kan betekenen.

Uit de roadshow bleek duidelijk dat er niet alleen een context is om samen te werken, maar ook de wil.

Alhoewel de enige en ideale samenwerkingsvorm niet bestaat zijn vele vormen van samenwerking mogelijk die op relatief korte termijn vergemakkelijkt en gestimuleerd kunnen worden mits het

realiseren van een aantal duidelijk geformuleerde voorwaarden. 

Deze voorwaarden zijn unaniem geformuleerd door alle deelnemers aan de workshops en worden door zowel ondernemers als zorgactoren gedeeld .

Deze voorwaarden leggen de fundamenten voor een heldere toekomstvisie van de overheid en gegroepeerd in 4 thema’s die doorheen het rapport zijn toegelicht , nl. “Regelgeving”, “Financiering”, ”Netwerking” en “Andere bekommernissen”.