"Sneller naar huis met IV antibioticatherapie, geleverd via de stadsapotheker”, is een innovatief  project ter ondersteuning van de ambulante thuiszorg. Fagron Compouding Services biedt op maat gemaakte, zeer kwalitatieve aseptische bereidingen aan, geleverd via de stadsapotheek. Op die manier kan de patiënt met de hulp van een daartoe opgeleide thuisverpleegkundige zijn intraveneuze behandeling thuis krijgen.

Vandaag de dag verblijven patiënten vaak lang in het ziekenhuis door de nood aan langdurige intraveneuze antibioticatherapieën. Dit vergroot de behoefte aan een veilige en kwaliteitsvolle zorgverlening die exact aan de noden van de patiënt voldoet. Hierbij is de verschuiving van intramuros behandelingen naar extramurale zorg van uiterste belang. Fagron compounding services speelt hierop in door een innovatieve oplossing aan te bieden om ambulante therapieën te faciliteren.

Door het aanbieden van op maat gemaakte, zeer kwalitatieve aseptische bereidingen, geleverd aan de stadsapotheek, kan een patiënt met de hulp van een daartoe opgeleide thuisverpleegkundige zijn intraveneuze behandeling thuis krijgen. Op deze manier wordt niet enkel de hospitalisatieduur en maatschappelijk kost verminderd maar wordt eveneens het comfort van de patiënt bevorderd alsook de transdisciplinariteit van lokale zorgteams. De patiënt krijgt een uiterst kwaliteitsvolle aseptische bereiding toegediend in zijn vertrouwde omgeving met oog voor een maximale mobiliteit voor de patiënt. Het aanbieden van een dergelijke ambulante intraveneuze thuisbehandeling is de diensteninnovatie bij uitstek die de relationele en wederkerige zorg bevordert maar eveneens de autonomie van de zorgbehoevende persoon versterkt.  

Dit innovatief project vergt een nauwe samenwerking van meerdere ondernemende partners. Het UZ Gent en het Jan Yperman ziekenhuis selecteren en informeren de patiënten. Fagron Compounding Services maakt de aseptische bereidingen aan de hoogst vigerende kwaliteitsnormen (GMP) en is hiermee in België de trendsetter. De bereidingen worden geleverd  aan de stadsapotheker, die zo zijn huidige rol en taak met betrekking tot “patient safety” versterkt. Daarenboven wordt hiermee ook de toegankelijkheid van dergelijke therapieën bevorderd. Via een erkende dienst van thuisverpleegkundigen, Mederi, of een mantelzorger komt de therapie terecht bij de patiënt thuis. Mederi, de erkende dienst van thuisverpleegkundigen die meewerkt en investeert in innovatieve projecten in de thuiszorg, voorziet in de opleiding van zijn leden. Naast het toedienen van de therapie is de thuisverpleegkundige ook het eerste aanspreekpunt voor de patiënt.

Met dit project wil men een aantal zaken aantoonbaar maken.

Zo is er het verhoogd comfort van de patiënt als eindgebruiker, meetbaar aan de hand van tevredenheidsenquêtes. De patiënt krijgt zijn therapie immers in zijn vertrouwde omgeving en vaak in een vorm die de mobiliteit sterk verhoogt. Bovendien verhoogt de toegankelijkheid van dergelijke aseptische bereidingen door levering aan de stadsapotheker.
Naast de tevredenheid, worden ook de efficiëntie van de therapie (aan de hand van behandelingsduur) gemeten evenals de prevalentie van complicaties, die een indicatie zijn voor de veiligheid van de therapie.
Tot slot wil men de reductie van de maatschappelijke kost uitgebreid in kaart brengen. Hiertoe wordt de verblijfskost in het ziekenhuis becijferd en wordt ook de kost van de bereiding, gemaakt in het ziekenhuis vergeleken met de kost van de bereiding gemaakt door FCS.

Gezien deze oplossing een generiek model creëert dat bruikbaar is in elk ziekenhuis en evenzeer toepasbaar is op andere therapieën is het onderzoek naar de meerwaarde met betrekking tot de kwaliteit van zorg zeer waardevol.  Naast de reductie van de maatschappelijke kost biedt de verschuiving van intra naar extramurale zorg voor deze patiënten een enorm grote meerwaarde en optimaliseert het zo eenieders kansen op een kwaliteitsvolle thuiszorg op maat!

Looptijd: 
8 augustus 2016
Organisatie: 
Fagron Compounding Services
Partners: 

Fagron Compounding Services Jan Yperman Ziekenhuis UZ Gent De Westvlaamse (beroepsvereniging apothekers) Mederi

Lisbeth
Van Eeckhoudt