Door de steeds toenemende levensduur en bijgevolg een vergrijzing van de bevolking stijgt de behoefte aan voedingsproducten die, uit nutritioneel en sensorisch oogpunt, beter geschikt zijn. Omdat veel senioren (70-plussers) een verhoogd risico hebben op of te maken krijgen met ondervoeding en de levenskwaliteit hierdoor negatief beïnvloed kan worden, ligt de focus van dit collectieve TEchnologieTRAnsfer-project op de preventie van ondervoeding d.m.v. het aanbieden van aangepaste voedingsmiddelen.

Op basis van bestaande, recente literatuur zal de kennis gebundeld worden rond de veranderende voedingsstatus, voedingsconsumptie en de nutritionele noden van senioren. Door bevragingen en overlegmomenten met de maaltijdverstrekkers (thuiszorgsector, dienstencentra, serviceflats, …) worden de problematiek en noden wat betreft ondervoeding in kaart gebracht. Ook foodmarketing komt in het voorbereidingstraject aan bod. Zo zal o.a. een consumentenstudie worden uitgevoerd om de noodzaak en wenselijkheid van aangepaste voeding, de voorkeuren van senioren op het vlak van productkenmerken, - prijs en maaltijdbeleving te achterhalen. Verder worden bestaande voedingsconcepten bestudeerd en wordt een business concept gedefinieerd.

Bovenstaande verworven informatie zal vertaald worden in praktische richtlijnen voor de bedrijven i.v.m. het aanpassen van producten. Met een casestudie wordt een concreet voorbeeld theoretisch uitgewerkt. Eén product zal grondig worden geanalyseerd en alle nodige stappen om het product aan te passen zullen uitvoerig worden beschreven. Deze informatie dient als basis voor het aanpassen van andere producten.

In een vervolgtraject worden op basis van de resultaten uit dit voorbereidingstraject en feedback van de bedrijven mogelijke pistes voor de aanpassing van bestaande recepturen en/of de ontwikkeling van nieuwe producten praktisch uitgewerkt.

Looptijd: 
1 september 2013 tot 31 augustus 2014
Partners: 

KATHO, Katholieke Hogeschool West-Vlaanderen KHBO, Katholieke Hogeschool Brugge Oostende KULAK, Katholieke Universiteit Leuven, Campus KULAK HOWEST, Hogeschool West-Vlaanderen, AUGent, Onderzoeksgroep EnBiChem ILVO, Instituut voor landbouw en visserijonderzoek, Eenheid Technologie en voeding Flanders’ FOOD

yves
De Bleecker