Wat is Flanders' Care?

Flanders’ Care heeft de missie:

"op aantoonbare wijze en door innovatie het aanbod van kwaliteitsvolle zorg verbeteren en verantwoord ondernemerschap in de zorgeconomie te stimuleren."

Flanders' Care is een programma van de Vlaamse overheid dat streeft naar een verbetering van de zorgkwaliteit door - via innovatie - verantwoord ondernemerschap in de zorgeconomie te stimuleren.

Het doel is om de vooruitgang in wetenschap en technologie in te zetten in de zorgsector en tegelijk een economische meerwaarde te creëren voor Vlaamse bedrijven. Een snel evoluerende maatschappelijke, economische, technologische en zorg- en welzijnsomgeving, maakt dat Vlaanderen (en aldus ook de Vlaamse overheid) absoluut verder moet inzetten op het realiseren van synergie tussen de ondernemerswereld, de zorg en de kenniscentra. En dit doen we met Flanders' Care 2.0.

Onze structuur

Flanders’ Care 2.0 kiest nadrukkelijk voor een aanpak die gedragen wordt over de verschillende beleidsdomeinen heen en door alle betrokken stakeholders. Deze transversale aanpak is weerspiegeld in onze structuur.

Lees meer

Onze partners

Flanders' Care is een programma waar verschillende entiteiten en organisaties aan meewerken.

Lees meer

Actieplan Flanders' Care 2.0

De Vlaamse Regering keurde vrijdag 5 februari 2016 het Actieplan Flanders’ Care 2.0 goed. Zowel Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Innovatie, Economie, Internationaal Vlaanderen en Financiën zetten er overtuigd hun schouders onder.

Actieplan

Contact

Coördinatie Flanders' Care
Koning Albert II-laan 35 bus 30
Ellipsegebouw
1030 Brussel
flanderscare@vlaanderen.be 
02 553 33 68

Volg ons op Twitter