Flanders' Care is een programma waar verschillende entiteiten binnen en buiten de Vlaamse overheid aan mee werken. Het overstijgt de beleidsdomeinen. We willen daarnaast ook maximaal overleggen met de verschillende betrokken actoren, dit gebeurt in de Raad voor Advies. De structuur van Flanders' Care is omschreven in de Conceptnota, die op 30 januari 2015 goedgekeurd werd door de Vlaamse Regering. 

Stuurgroep Flanders' Care

Voor de politiek-ambtelijke opvolging en besluitvorming inzake Flanders’ Care is een beleidsdomein-overschrijdende Stuurgroep Flanders’ Care opgericht. Deze Stuurgroep fungeert als transversaal sturingsorgaan voor Flanders’ Care en bestaat uit vertegenwoordigers van de: 

 • De minister-president, vanuit zijn bevoegdheid Buitenlands Beleid
 • De minister bevoegd voor Financiën en Begroting
 • De minister bevoegd voor de Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • De minister bevoegd voor  Economie, Wetenschap en Innovatie en  Werk 

Liaison overleg

Het Liaison overleg is samengesteld uit de verbindingsmensen van de respectieve beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid die relevant zijn voor Flanders’ Care. Zij zijn aangeduid door de leidend ambtenaren en hebben als opdracht de transversale werking van Flanders’ Care mee uit te dragen en concreet gestalte te geven.

Raad van Advies

Met het oog op co-creatie tussen beleid en stakeholders heeft de Vlaamse Regering een Raad van Advies opgericht. De Raad van Advies bestaat uit 17 leden, waarvan drie uit de strategische onderzoekscentra, en staat garant voor onafhankelijk strategisch advies. 

De Raad moet beleidsoriënterend advies verlenen met het oog op het realiseren van de ambitie om Vlaanderen als referentieregio voor kwaliteit in de zorg door innovatie en verantwoord ondernemerschap, op de wereldkaart te zetten. Van de leden wordt verwacht dat zij advies verlenen bij het ontwikkelen en implementeren van een duurzaam onderbouwde en maatschappelijk gedragen missie en visie over de respectieve beleidsdomeinen en sectoren heen.

 • Christa Van Criekingen
 • Françoise Van Hoorebeke
 • Jan Van Emelen
 • Jo Bury
 • Jo De Boeck
 • Jo Ravelingien
 • Jo Robrechts
 • Johan Hellings
 • Karin Scheerlinck
 • Koen Demyttenaere
 • Kristel De Roy
 • Kurt Stabel
 • Roel Heijlen
 • Roger Lemmens
 • Rudi Pauwels
 • Rudy Mattheus
 • Steven Cuypers

Participatieforum

Naast de Raad van Advies, gaan we met een zo ruim mogelijke groep van stakeholders in dialoog in het Participatieforum.