Mensen die vaak haatspraak over zich heen krijgen - oa. omwille van hun huidskleur, uiterlijk, geaardheid of intelligentie - durven soms niet meer deelnemen aan het openbaar debat of zich niet openlijk tonen zoals ze echt zijn. Ze kloppen dan aan bij de hulpverlening.

Maar hulpverleners weten vaak niet hoe hier gepast op reageren. Ze spenderen liefst niet te veel tijd op sociale media of het internet.

Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel en Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin willen daar verandering in brengen. De organisaties Mediawijs en Link in de Kabel, samen met de hogeschool UCLL werkten een vorming en bijhorend actieplan uit onder de noemer AlterNarratief. Het doel: hulpverleners helpen om haatspraak te herkennen én handvatten aanreiken om een gepaste reactie te vormen. “Enerzijds is het belangrijk dat je een tegengeluid biedt. Als niemand reageert op een haatboodschap op het internet, lijkt het alsof iedereen het goedkeurt,” zegt David Loyen van Link in de Kabel. “Maar je moet ook zorgen dat het probleem niet verder escaleert.”

Naar een positief internetklimaat

AlterNarratief wordt gelanceerd op de internationale Safer Internet Day. Een campagne in meer dan 110 landen waar opgeroepen wordt om van het internet een veilige, creatieve en leuke plek te maken, voor iedereen! AlterNarratief wil mee werken aan een positief internetklimaat waar haatzaaiers niet de overhand nemen.

Een gids naar een effectief antwoord

“In de vorming zitten diverse aspecten,” zegt Tom Vandries van UCLL. “We leren welzijnswerkers enkele digitale skills, maar de kern is het actieplan om te komen tot een gepaste reactie op elke boodschap.” Het actieplan geeft tips voor hulpverleners en individuen om een positieve bijdrage te leveren in een online debat dat vooral negatief wordt gevoerd.

4 mogelijke acties

Afhankelijk van de boodschap, de “haatzaaier” of het aantal mensen die meelezen, zijn er 4 acties die je kan ondernemen.

  1. Stel grenzen: toon dat er mensen zijn die het niet eens zijn met de uitspraak
  2. Ga de dialoog aan: mensen zeggen al eens dingen (veel) extremer dan ze bedoelen. Ze zijn eenzaam, hebben frustraties en zoeken daarom hulp of aandacht.
  3. Verwijder of blokkeer: zeker als het te grof voor woorden is!
  4. Durf ook negeren: geen gepaste reactie? Of een idee dat alles misschien extra polariseert? Misschien is het de discussie dan niet waard.

Meer info:

Bekijk ook: