Voor een derde keer werd vanuit Flanders’ Care 80.000 euro vrijgemaakt voor een oproep 'Incentives onlinehulp voor welzijn en gezondheid' met als doelgroep volwassenen. De oproep kadert in de beleidsacties onlinehulp waarmee Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, onlinehulp deze legislatuur een duw in de rug wil geven.

De jury selecteerde de volgende vijf projecten uit de 20 projectaanvragen:

  • Blended module opvoedingsondersteuning (hoofdindiener: CKG De Schommel)
  • Ver en toch nabij! (Hoofdindiener: vzw Kompas)
  • Stop it now! – chathulp (hoofdindiener: CAW Brussel)
  • TOP-computertraining voor personen met een alcoholverslaving in een ambulante behandelcontext (hoofdindiener: psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart)
  • BOPOL mindfulness en ACT: Beta-testing en Oppuntstelling Prototype Online Leeromgeving-schatkist-pluktuin mindfulness & ACT (hoofdindiener: CGG Ahasverus)