Innovatieve Overheidsopdracht

Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van de Vlaamse Overheid is op zoek naar projecten gericht op de aankoop of de ontwikkeling van innovatieve oplossingen die een antwoord bieden aan specifieke noden of uitdagingen van de overheid of van de ruime publieke sector.

Relevante projectvoorstellen kunnen rekenen op begeleiding en cofinanciering door PIO.

Toelichting bij de oproep en de nodige documenten vindt u op de website van PIO en bij de projectleider, Veerle Lories.