Waarom inzetten op het chronisch zorgmodel?

De veroudering van de bevolking zorgt ervoor dat we geconfronteerd worden met een toenemende vraag naar chronische zorg. Onder meer hart- en vaatziekten, maar ook kanker kunnen op een betere manier worden behandeld, wat er ook toe bijdraagt dat een fatale afloop voor de patiënt vaker wordt vermeden, maar wel chronische zorg nodig is en blijft.

Wat doen we?

Al in 2014 vestigde Vlaanderen met het Jaar van het Brein de aandacht op onderzoek naar het brein en op de noodzakelijke zorg voor onze hersenen. Iedere dag krijgen in België ongeveer 60 mensen een beroerte. Een groot deel hiervan blijft achter met een blijvende en vaak ernstige handicap waardoor men niet meer zelfstandig kan functioneren. Ongeveer een kwart overlijdt aan de gevolgen. Door het snel herkennen van de symptomen kan hersenschade beperkt worden en zelfs een leven gered. Elke minuut telt. Daarom lanceerden we in 2016 de campagne Herken een beroerte.

Vanuit Flanders' Care volgen we een aantal zaken mee op. Dit geldt voor de pilootprojecten geïntegreerde (chronische) zorg en de proefprojecten gezondheidsapps die worden geïnitieerd door de federale overheid.