Waarom?

De ethische implicaties van bepaalde nieuwe technologieën en diensten blijven een belangrijk aandachtspunt voor alle stakeholders. Is alles wat technisch mogelijk is, ook wenselijk? Waar kunnen ondernemers en organisaties terecht om te weten of de innovatie ethisch verantwoord is en onder welke voorwaarden ze getest mag worden?

Wat doen we?

Binnen deze actielijn is er een dubbele doelstelling:

  1. Een antwoord bieden op de vragen die (startende) ondernemingen stellen over de verplichtingen en regels waar ze aan moeten voldoen wanneer ze met een nieuw product op de markt willen komen aangaande ethische wetgevende kaders.
  2. Een antwoord bieden op de ethische uitdagingen door de massale introductie van nieuwe technologieën in de zorgsector.

We willen hiervoor de Responsible Research & Innovation-tool (RRI) inzetten. Het is een tool die tot stand kwam met de steun van de EC (FP7) en de Koning Boudewijn Stichting (KBS) en waar het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie aan meegewerkt heeft. De basis voor deze tool werd gelegd in 2014 in 30 workshops, die meer dan 400 “research and innovation actors” uit 24 landen bijeenbrachten. De tool werd opgebouwd in het Engels, maar werd ook reeds (gedeeltelijk) vertaald in het Nederlands.